Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Przetarg na modernizację węzła cwu - Leśna 7

 Małkinia Górna, dnia 5 marca 2019 roku
 
 

OGŁOSZENIE
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.   29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 7 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji 15.07. 2019 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 2.400,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
 
Zarząd SMLW „Zacisze”
 

Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Cichej 3 w Małkini Górnej

 Małkinia Górna,  15.03.2019 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”  07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  297 455 685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 3 w Małkini Górnej /  3 klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach. 
Pożądany termin realizacji do 15.07.2019 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   15.04.2019 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 2.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
 
Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia ---->>>
 
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 13

 Małkinia Górna, dnia 15 marca 2019 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy 
ul. Leśnej 13   w Małkini Górnej / 20 balkonów/.
Pożądany termin realizacji zadania do 15.07.2019 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 15.04.2019 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.04.2019 roku o godz. 19.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 700,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
 
Zarząd SMLW „Zacisze”
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 5 /węzeł B/ w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, dnia 5 marca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.   29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 5 /węzeł B/w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 15.07. 2019 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.800,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”


Dokumentacja do pobrania --->>>

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 5 /węzeł A/w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, dnia 5 marca 2019 roku


OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”  07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.   29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 5 /węzeł A/w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 15.07. 2019 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.800,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja do pobrania --->>>

 

 

Konkurs na stanowisko PREZESA Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej
07-320 Małkinia Górna
ul. Cicha 7/18
tel. 29-74-55-685

ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA Zarządu Spółdzielni

Miejsce pracy: Małkinia Górna / woj. mazowieckie

 

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe

·         Staż pracy min. 10 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.

·         Znajomość prawa spółdzielczego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

·         Znajomość problematyki zarządzania nieruchomościami

·         Dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietu Office

 

 

Wymagane dokumenty:

·         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe

·         Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą

·         Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej

·         Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej

·         Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem obowiązków Prezesa SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej, który to zakres znajduje się w biurze spółdzielni.

·         Referencje

 

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, w tym list motywacyjny, cv w terminie do dnia 05.04.2019 do godz. 15:00 w sekretariacie SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej ul. Cicha 7/18 z dopiskiem na kopercie KONKURS PZ.

 

 

 

 

 

Przetarg na dostawę kontenerów KP-7

Małkinia Górna, dnia 22 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Przetarg na dostawę kontenerów KP-7

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. 29 74 55 685 ogłasza przetarg na dostawę kontenerów KP-7 o pojemności ok. 7,5 m3 w ilości 7 sztuk  do gromadzenia odpadów komunalnych.

Pożądany termin realizacji zamówienia do 31. 12. 2018 r.

Oferty należy przedłożyć w biurze Spółdzielni do dnia 20 listopada 2018 roku do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 18.00.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 5 W MAŁKINI GÓRNEJ

Małkinia Górna, dnia 13 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 5 W MAŁKINI GÓRNEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” ; 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 , zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania

„ Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej” .

Wartość zadania- 78.127,98 z VAT.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Jerzego Wojciecha Idziego
Jutro: Aleksego Horacego
Pojutrze : Marka Jarosława
Data i czas