Uwaga mieszkańcy

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Gminy Małkinia Górna nr 84/XII/2012 z dnia 29.03.2012 r. od dnia 01.05.2012 roku ulega zmianie cena za wywóz nieczystości stałych i wynosi 0,43 zł/m2/m-c.
Aneksy ze zmienioną opłatą za mieszkanie dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych.